بیمه شخص ثالث

داشتن بیمه شخص ثالث برای مالکین خودروها از نظر قانونی الزامی است.

در صورت وقوع حادثه، مسئولیت جبران خسارت‌های وارد شده به دیگران با شماست. اگر بیمه شخص ثالث نداشته باشید، باید کل هزینه خسارت‌ها را از جیب خود پرداخت کنید.

بیمه شخص ثالث شامل پوشش‌های زیر است:

  • خسارت مالی: این پوشش شامل خسارت‌هایی مانند هزینه‌های درمان و پزشکی می‌شود.
  • خسارت جانی: این پوشش شامل خسارت‌هایی مانند دیه فوت و نقص عضو می‌شود.
بیمه آینده نگر

نیاز به مشاور مطمئن دارید؟

شرکت بیمه آینده نگر با سالها تجربه و تخصص در زمینه بیمه، همراه شماست.