پزشکان

پزشکی یکی از حساس‌ترین و پرخطرترین مشاغل است. پزشکان در طول فعالیت خود با جان و سلامتی انسان‌ها سر و کار دارند. کوچک‌ترین اشتباه یا بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به خسارت‌های جبران‌ناپذیری شود.

در صورت وقوع خسارت به بیمار در اثر خطای پزشکی، مسئولیت جبران خسارت با پزشک یا بیمارستان است. این خسارت‌ها می‌تواند شامل هزینه‌های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو، هزینه‌های توانبخشی و... باشد.

بیمه مسئولیت پزشکان نوعی بیمه مسئولیت مدنی است که خسارت‌های ناشی از خطای پزشکی را پوشش می‌دهد. این بیمه خیال شما را از بابت پرداخت خسارت‌های احتمالی آسوده می‌کند.

پوشش‌های بیمه مسئولیت پزشکان:

بیمه مسئولیت پزشکان معمولاً شامل پوشش‌های زیر است:

  • جبران هزینه‌های پزشکی
  • غرامت فوت و نقص عضو
  • هزینه‌های توانبخشی
  • هزینه‌های دادرسی

هزینه بیمه مسئولیت پزشکان:

بیمه مسئولیت پزشکان معمولاً بر اساس عوامل زیر محاسبه می‌شود:

  • نوع و میزان تخصص پزشک
  • محل فعالیت پزشک
  • سقف پرداخت خسارت در پوشش هزینه‌های پزشکی
  • تعداد بیماران تحت نظر پزشک

خرید بیمه مسئولیت پزشکان:

خرید بیمه مسئولیت پزشکان یک اقدام ضروری و هوشمندانه است. این بیمه خیال شما را از بابت پرداخت خسارت‌های احتمالی آسوده می‌کند و از شما در برابر دعاوی حقوقی احتمالی محافظت می‌کند.

بیمه آینده نگر

نیاز به مشاور مطمئن دارید؟

شرکت بیمه آینده نگر با سالها تجربه و تخصص در زمینه بیمه، همراه شماست.